อาเซียน (ASREAN)

                    asean flags2

        คำขวัญ                   

                               “One  Vision, One Identity, One Community”

                                 หนึ่งวิสัยทัศน์  หนึ่งอัตลักษณ์  หนึ่งประชาคม 

  เพลงประจำชาติอาเซียนเนื้อร้องภาษาอังกฤษ

 เพลงประจำชาติอาเซียนเนื้อร้องภาษาไทย

Advertisements
By toonkub